Altınordu Devleti (M.S. 1236-1502)

Kurucusu: Batu Han
Hükümranlık Yılları: 1241 (1260)-1502
Sınırları: Kırım, Kuzey Kafkasya, Volga ve Ural Boları, Orta İrtiş ve Yenisey bölgeleri

Altınordu Devleti 1241 yılında Moğol Batu Han tarafından kurulmuştur. Tarihçilere göre Moğol İmparatorluğuna bağlı iken 1260 yılında Berke Han zamanında tamamen bağımsız olmuştur. Berke Han zamanında Devlet Türkleşmiştir. Yine aynı dönemde Altınordu Devleti İslamiyeti kabul etmiştir.

Devletin tüm yapısı ile Türk olduğu ve 1260 yılında bağımsız olduğu için Türk Devleti olarak kabul edilmektedir. Yine tarihçilere göre Türklerin ve Moğolların kaynaşmasıyla oluştuğu, ancak 1312 yılında tahta geçen 9. Altınordu Hakanı Özbek Han’dan itibaren Altınordu Devletinin Türklüğü açısından hiçbir şüphe kalmadığıdır.

1437 yılından itibaren çeşitli mücadeleler sonunda devlet Kazan, Kırın ve Astrahan Hanlığı şeklinde üçe bölünmüştür. Bu bölünmelere rağmen Büyük Orda Hanlığı devam etmiş,son Altınoğlu Hanı Şeyh Ahmet’in Kırın Hanının baskısı ile Litvanya’ya kaçması ve 1502 yılında burada öldürülmesi ile Altınordu Devleti yıkılmıştır.

Moğolların batı kolu olarak kurulan devletin hakan ve 400 Moğol askeri dışında tamamı Türklerden oluşuyordu. Hakan sülalesinin zamanla Türkleşmesi ve İslamiyeti kabul etmeleri, Müslüman bir Türk Devletinin doğmasını sağlamıştır.
Altınordu Devleti ve bölünme sonunda ortaya çıkan hanlıklar, Orta Asya medeniyet ve kültürünün Rslara öğretilmesi ve onlarda devlet anlayışının yerleştirilmesi açısından önemli katkılarda bulunmuşlardır.