Ali Kuşçu

Ali Kuşçu XV. yüzyılda yaşamış olan önemli bir astronomi ve matematik bilginidir. Semerkand Rasathanesi’nin müdürü olan Kadızâde-i Rumî’nin ölümü üzerine buranın başına geçmiş ve pratik astronomi, yer merkezli evren sistemine göre gök cisimlerinin görünen hareketi ve astroloji konularını kapsayan Uluğ Bey Zici’nin tamamlanmasına yardımcı oldu. Fatih Sultan Mehmet tarafından çalışmaları takdir edildi ve İstanbul’a Ayasofya müderrisi olarak davet edildi. Burada Fatih Külliyesi’nin programlarını hazırladı, astronomi ve matematik dersleri verdi. Ayrıca İstanbul’un enlem ve boylamını ölçtü ve çeşitli Güneş saatleri de yaptı. Büyük bir bilim adamı olup, sayılarca bilgin yetiştirmesinin yanı sıra Osmanlı ile Akkoyunlu devleti arasında barış elçiliği de yaparak siyasi başarılar da gösterdi. Din, astronomi, matematik, mekanik, dil ve belagat alanlarında, bilinen 30 civarında eseri mevcuttur.