AFAD Türkiye Deprem Veri Merkezi Projesi (AFAD-TDVM)

Günümüzde Türkiye’de bilimsel çalışma yapan yerbilimcilerin en büyük sıkıntılarından birisi deprem verisine ulaşamamak veya nasıl ulaşacağını bilememek olmuştur. Türkiye Deprem Veri Merkezi’nin 2013 yılında kurulması ile araştırmacılar ihtiyaç duydukları veriyi tek bir merkezden düzenli ve zenginleştirilmiş olarak alabilecek duruma gelmiştir. Merkez, araştırmacıların rekabet gücünü artırarak sismolojik problemlerin çözümlerinde yenilikler sağlamaktadır. AFAD’ın çatısı altında Türkiye Deprem Veri Merkezi’nin kurulması ile Türkiye’deki tüm sismik ağlardan gelen veriler birleştirilerek arşiv sistemi geliştirilmiştir.
 
Türkiye Deprem Veri Merkezi’nin Amerika, İngiltere, Japonya ve Avrupa’daki benzeri örnekleri olmasına rağmen Ortadoğu, Kafkasya, Arap Yarımadası ve Orta Asya’da benzeri bulunmamaktadır. Türkiye Deprem Veri Merkezi’nin, amaçlarından birisi de bu bölgelerdeki sismoloji merkezleri ile antlaşmalar yaparak, bahsedilen bölgelerdeki sismolojik verileri içeren bir Bölgesel Veri Merkezi’ne dönüşmek, Türkiye’nin bu alanda da önder ülke olması hedefine ulaşmasını sağlamaktır. Veriye ulaşan yer bilimci sayısının artması ile sismoloji alanında yapılan çalışma sayısı artacaktır. Yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ise genç araştırmacıların çalışmalarına katkıda bulunacaktır.
 
AFAD-TDVM’ nin Amaçları
• Ülke kaynaklarının daha etkin kullanılması ve verimliğin artırılması amacıyla tüm Deprem Gözlem istasyonlarından elde edilen verilerin tek merkezde depolanması, saklanması, işlenmesi ve paylaşıma açılması,
 
• Ulusal ve Uluslararası Bilim dünyasına hızlı ve güvenilir veri sağlanması (e-devlet kapsamında, Bilim ve Teknik Yüksek Kurul Kararı),
• Üniversitelerimizde Deprem konusunda yapılan araştırmaların yoğunlaşması, lisans üstü ve doktora çalışmaları için kaynak oluşturulması,
 
• Bu alanda bölgesel bir merkez oluşturulması,
 
• Deprem ile ilgili araştırmaların AFAD-TDVM çatısı altında koordine edilmesidir.