Türkiye Afet Risk Yönetim Sistemi Projesi (TAF-RİSK)

Risk Modelleme ve Sensör Teknolojileri çalışmaları ile ülkemizin afet risklerini önceden belirliyor, strateji ve politikalarımızı buna göre konumlandırıyoruz.
 
Afetlere daha hazır bir ülke olmak yolunda yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları çerçevesinde; afet tehlikesi (sel, deprem, heyelan vb.) mevcut olan illerde afete maruz kalma durumu ve afet riskinin ne olacağının önceden belirlenmesi hedeflenmiştir.
Afet tehlikesi olan bölgelerdeki zarar görebilir nüfusun ve bina verilerinin tespitinden sonra çeşitli istatistiksel analizler yapılacaktır. Yapılan bu analizlerin sonucunda tehlikeli illerde afetsellik endekslerinin çıkarılması amaçlanmaktadır.
Afet olmadan önce farklı afet türlerindeki risk değerlerinin belirlenmesi için çeşitli modeller oluşturularak mevcut yazılımlara adapte edilmesi sonucunda illerin afet risk değerlerine göre derecelendirilmiş etkileri hakkında öngörüde bulunulabilecektir.
Çalışmalar sonucunda, illerin afet risk değerleri önceden tahmin edilebilecek, zarar azaltma ve bütçe planlama faaliyetleri daha etkin bir şekilde gerçekleştirilebilecektir.
Sensör Teknolojileri çalışmalarının ana hedefi ise risk modelleme ile sensör verilerinin tümleştirilmesidir.
 
Riskin belirlenmesi için yapılan çalışmalar;
• Tehlike
• Afete Maruz Kalma
• Zarar Görebilir Nesneler
• Fiziksel, Ekonomik ve Sosyal Kayıpların ortaya konulması bileşenlerini içermektedir.