Türkiye Afet Bilgi Bankası Projesi (TABB)

TABB, afetler ve özellikle depremlerle ilgili hazırlanmış, ancak kullanıcılara kolayca tek bir platformdan erişimi sağlanamamış mevcut tezler, raporlar, yayınlar vb. dokümantasyonu ve istatistiki bilgileri gün ışığına çıkararak afetlerle ilgilenen herkese açık, kullanıcı uyumlu ve sürekliliği sağlanabilecek bir altyapı ile web tabanlı afet bilgi bankası oluşturmayı hedeflemektedir.
Sistem kullanıcılara, özellikle karar vericilere, uygulayıcılara ve araştırmacılara çalışmalarında yardımcı olmak, ayrıca kamuoyunun karşı karşıya bulundukları riskleri daha iyi anlayabilmelerini sağlayabilmek ve afete hazırlık, zarar azaltma aşamalarında araştırmacıların ve karar vericilerin ihtiyaç duyduğu, ülkemizde yaşanmış olan afetlere ait bilgileri elektronik ortamda hizmete sunmayı amaçlamıştır.
 
Ülkemiz jeolojik, topoğrafik ve meteorolojik koşulların olumsuzluğu nedeniyle sık sık büyük doğal afet olayları ile karşı karşıya kalmaktadır. Günümüzde önemi gittikçe artan afete hazırlık ve zarar azaltma çalışmalarında, araştırmacıların ve karar vericilerin elinin altında olması gereken bilgiler arasında, yaşanmış afet olaylarına ait bilgi birikiminin önemi çok fazladır. Her düzeyde karar vericiler, araştırmacılar ve yöneticiler politikalarını ve stratejilerini bu bilgi birikimi üzerine kurgulamak zorundadırlar. Bilgi birikimini gelecek kuşaklara taşıyan en önemli araçlardan biri olan arşivlerin bilgi işlem teknikleri kullanılarak yapılandırılması araştırmacılar ve karar vericilerin bu bilgilere ulaşarak analiz yapmalarına ve buna göre strateji ve politikalar belirlemelerine imkan verecektir.
 
Bu nedenle Afet öncesinde yapılacak hazırlık çalışmalarının başında doğru veri toplamak ve arşivlemek gelmektedir. Karar vericiler, özellikle zarar azaltma ve hazırlık aşamalarında geçmiş afet olaylarının verilerine gereksinim duymaktadırlar. Kriz yönetimi aşamasında da bu gereksinim en üst seviyeye çıkmaktadır. Afet yönetimi çalışmalarına girdi teşkil edecek güvenli verilere sayısal ortamda ulaşmak için, ülkemizde meydana gelen tüm afetler bir veri merkezinde toplanarak arşivlenmiş olup; AFAD tarafından geliştirilen TÜRKİYE AFET BİLGİ BANKASI (TABB) kurulmuştur. Bu sistemde amaç; Türkiye’de meydana gelmiş geçmişe dönük afetleri günışığına çıkarmak ve halen meydana gelen afetleri gelecekteki bilimsel çalışmalara ışık tutması amacıyla daha ayrıntılı olarak arşivleyebilmektir.
 
TÜRKİYE AFET BİLGİ BANKASI (TABB) “Doküman” ve “Analiz” olmak üzere 2 Modül olarak tasarlanmıştır. Analiz Modülü, istatistiksel bilgiye ihtiyaç duyan araştırmacılara cevap vermek amacıyla Türkiye’de meydana gelen can ve mal kayıplarına neden olmuş afetlerle ilgili istatistiki bilgilere ulaşılabilen, Türkiye genelinde meydana gelmiş ve afet kapsamında olan her türlü verinin girişinin sağlandığı, güncellenebilen ve sorgulama yapılabilen bir sistemdir. Doküman Modülünde ise kişilerde, kurumlarda ve kütüphanelerde elektronik ortamda yer alan yayınlar bulunmakta olup; elektronik ortamda bulunmayan bilgi kaynaklarının ise erişim adresi ve konumu gösterilerek burada yer alması sağlanmıştır.
 
Geçmişte meydana gelmiş afetlerden ders almamızı sağlayan doküman ve istatistiki verilere sahip kullanıcıların site içerisinde arama yapması ve bütün sayfalara kolayca erişebilmesinin sağlanabildiği TÜRKİYE AFET BİLGİ BANKASI (TABB), Başbakanlık AFAD web sayfasında “tabb.afad.gov.tr” adresinden hizmete sunulmuştur.