Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi (EYDAS)

Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi (EYDAS) Projesi yardım edenler ile yardıma ihtiyacı olanları ortak bir model üzerinde toplayıp, etkin yardım dağıtımı yapabilmek için geliştirilen bir sistemdir. Bu sistem sayesinde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından yapılan yardımların kayıt altına alınması, koordinasyonu, izlenebilmesi ve yönetilebilmesi sağlanacaktır.
 
Bu sistemin sağlıklı bir şekilde işlemesi; talep, arz ve yardım yönetimi döngüsünün tamamlanması ile sağlanmaktadır.
 
TALEP YÖNETİMİ
Elektronik Yardım Dağıtım Sisteminde, ihtiyaç sahiplerinin ve ihtiyaçların belirlenmesi temel teşkil etmektedir. Bu doğrultuda AFAD ihtiyaç sahiplerinin adreslerini tespit etmekte ve onların ihtiyaç bilgilerini yararlanıcı yardım formuna kaydetmektedir. (Kolluk Kuvvetleri, Muhtarlar vb. vasıtasıyla)
 
Bu form ile ihtiyaç sahiplerinin;
• Kişisel Bilgileri (Kimlik bilgileri, adres bilgileri, telefon numarası vb.)
• Yardım Esas Bilgileri (ayakkabı numarası, beden numarası, boy, kilo vb.)
• Yardım talepleri (Gıda İhtiyacı, İlaç İhtiyacı, Giyecek İhtiyacı vb.)
 
sisteme girilerek yardımların etkin ve hızlı bir şekilde yapılmasına olanak sağlanmaktadır.
 
ARZ YÖNETİMİ
Arz yönetimiyle ihtiyaç sahiplerinin tamamına ulaşılması ve mükerrer yardımların engellenmesi amaçlanmaktadır. Bunun yapılabilmesi için de yardım yapacak kuruluşların tüm ihtiyaçları ve yapılan yardımları ortak bir sistem üzerinden takip etmeleri ve birbirleriyle koordinasyon halinde olmaları gerekmektedir. Bu sebeple öncelikli olarak yardımda bulunacak STK’lar AFAD tarafından hazırlanan “Donör Yardım Bilgi Formu” nu doldurmakta ve AFAD’a göndermektedir. Sonrasında AFAD tarafından sistem üzerinde donör tanımlanması ve yetkilendirilmesi yapılmaktadır.
 
İhtiyaç bilgilerinin sisteme girilmesi sonrasında, donörler kendi kayıtlı kullanıcıları ile sisteme giriş yaptıklarında o an için ihtiyaç sahiplerinin Türkiye’nin neresinde, ne kadar, hangi malzemeden ihtiyaçları olduğunu ortak bir model üzerinden görebilmektedir.
 
YARDIM YÖNETİMİ
Tespit edilebilen tüm ihtiyaç ve arz bilgileri sisteme girildikten sonra, yazılım tarafından ihtiyaç analizleri ve eşleştirmeler yapılmaktadır.
 
Eşleştirilen yardımlar yine yazılım vasıtasıyla hazırlanan dağıtım planlarına göre ihtiyaç sahibine ulaştırılmaktadır.Dağıtılan yardımlar sistemdeki veri tabanında tutulmakta ve güncel ihtiyaçtan düşülmektedir.
 
Elektronik Yardım Dağıtım Sistemi ile mükerrer yardımların önüne geçilmesi sağlanmakta, yardım yapacak donörler, nerede hangi yardıma ihtiyaç olduğunu görebilmekte, böylece yardımlar ihtiyaç yerlerine daha hızlı ulaşabilmektedir. Diğer yandan yapılan yardımlar sistemli bir şekilde kayıt altına alındığı için, yardımlara yönelik istatistiki bilgilere ulaşılabilmektedir.