Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) | Geçici Barınma Merkezi Yönetim Sistemi (GEBAM)

Afet Geçici Kent Yönetim Sisteminin (AFKEN) amacı; meydana gelebilecek afetlerden sonra afetzedelerin geçici olarak barındırılmaları için kurulacak konteynerkent ve çadırkent gibi geçici barınma merkezlerine yönelik tüm çalışmaların AFAD merkezinden Coğrafi Bilgi Sistemi altyapısı üzerinde yönetilmesini ve izlenmesini sağlamaktır.
Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi ile;
• Geçici barınma merkezlerine yönelik kent
kapasite ve yeterlilik bilgileri,
• Merkezî Nüfus İdare Sistemi (MERNİS)
entegrasyonu ile afetzede kişi bilgisi,
• Yardım Yönetimi,
• Depo Yönetimi,
• Personel Yönetimi,
• Erişim ve yetkilendirme,
 
işlemleri yapılabilmekte ve tüm bu işlemlere yönelik istatistiki bilgiler ve raporlar tek bir merkezden elektronik ortamda takip edilebilmektedir.
 
AFKEN sisteminin yaygınlaştırılması ile barınma merkezlerinin yönetimi ve idaresi kolaylaştırılmış ve tüm barınma merkezlerinde standart bir yönetim modeline geçilmesi sağlanmıştır.


Birleşmiş Milletlerin kamu hizmetlerinde yeniliği geliştirmek ve teşvik etmek amacıyla dünya genelinde düzenlediği BM Kamu Hizmeti Ödüllerinde AFAD, 2015 yılında AFKEN projesi ile 'Kamu Hizmeti Sunumunun Geliştirilmesi' kategorisinde birincilik ödülünü almıştır.

Afet Geçici Kent Yönetim Sistemi (AFKEN) yazılımının ismi Geçici Barınma Merkezi Yönetim Sistemi (GEBAM) olarak değiştirilmiştir.