Açıktan Atama Dilekçe Örneği.....................................................................

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE............................................. Müdürlüğü’nde .................................. olarak çalışmaktayım. Hizmete başladığım .................. tarihinden bu yana ilgili kurumun .......................... şubesinde görev yapmaktayım.

................ yılında ............................. Üniversitesi ..................... Fakültesi/Yüksekokulu ....................... programından/bölümünden mezun oldum. 

Genel Müdürlüğünüzde durumuma uygun bir unvana açıktan atamamın yapılması hususunda gereğini arz ederim.…/…/.........

{Ad Soyad}

 

Telefon Numarası:                  {Telefon Numarası}

Posta Adresi:                         {Posta Adresi}

T.C. Kimlik Numarası:           {T.C. Kimlik No}