Yıllık İzin Süresinin 30 Güne Çıkarılması İçin Dilekçe Örneği

Kanundaki düzenlemeye göre; hizmeti 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dahil) olan Devlet memurları 20 gün, hizmeti 10 yıldan fazla olan Devlet memurları ise 30 gün süre ile yıllık izin kullanabilmektedirler. Bu nedenle 10 yıllık hizmet yılını dolduruğuzda bir dilekçe ile o yılda kalan izin sürenize 10 gün eklenmesini talep edebilirsiniz.

Yıllık İzin Süresinin 30 Güne Çıkarılması Dilekçe Örneği


...........................
............... GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE


.....{Birim Adı}.... Başkanlığı'nda ........ sicil numarası ile .....{Unvan}... olarak görev yapmaktayım.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 102 nci maddesinde "Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir." hükmü yer almaktadır..

Bu hüküm gereğince 10 yılı doldurmam nedeniyle eklenmesi gereken 10 günlük iznimin ....... yılı için kalan ..... güne ekleyerek .... yılı iznimin ..... gün olarak güncellenmesi hususunda gereğini arz ederim..


{Ad Soyad}