Kütüb-i Sitte: Hadis 5768

Resulullah (sa)'ın ashabından olup da Bedir Gazvesi'ne katılanlardan otuz kadarına yetiştim. Hepsi de kendi hesabına nifaktan korkuyorlar ve dinlerinde fitneye düşmekten kendilerini emniyette hissetmiyorlardı.
Fasıl:
Nifak Bölümü
Konu:
Nifak Hakkında
Rivayet Eden:
İbnu Ebi Müleyke
Kaynaklar:
Buhari
Kaynak Kitaplar:
Buhari, İman 36 (Bab başlığında kaydetti)