Kütüb-i Sitte: Hadis 5766

Nifak, Resulullah (sa) devrinde vardı. Şimdi ise, imandan sonra küfür vardır.
Fasıl:
Nifak Bölümü
Konu:
Nifak Hakkında
Rivayet Eden:
Huzeyfe
Kaynaklar:
Buhari
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Fiten 21