Kütüb-i Sitte: Hadis 5765

Resulullah (aleyhissalatu vesselam) buyurdular ki: "Dört haslet vardır; kimde bu hasletler bulunursa o kimse halis münafıktır. Kimde de bunlardan biri bulunursa, onu bırakıncaya kadar kendinde nifaktan bir haslet var demektir: Emanet edilince hıyanet eder, konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde durmaz, husumet edince haddi aşar."
Fasıl:
Nifak Bölümü
Konu:
Nifak Hakkında
Rivayet Eden:
İbnu Amr İbni'l-As
Kaynaklar:
Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, İman 24, Mezalim 17, Cizye 17
Müslim, İman 106, (58)
Ebu Davud, Sünnet 16, (4688)
Tirmizi, İman 14, (2634)
Nesai, İman 20, (8, 116)