Kütüb-i Sitte: Hadis 5231

Dedim ki: "Ey Allah'ın Resulü! Allah nezdinde en büyük günah hangisidir?" "Seni yaratmış olan Allah'a eş koşmandır!" buyurdular. "Sonra hangisidir?" dedim. "Seninle birlikte yiyecek diye, evladım öldürmendir!" buyurdular. Ben yine: "Sonra hangisidir?" dedim. "Komşunun helalliği ile zina etmendir!" buyurdular.
Fasıl:
Kebair Bölümü
Konu:
Kebair Hakkında
Rivayet Eden:
İbnu Mes'ud
Kaynaklar:
Buhari Müslim Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Tefsir, Bakara 3, Furkan 3, Edeb 20, Muharibin 20, Diyat 1, Tevhid 40, 46
Müslim, İman 141, (3181, 3182), Tefsir, Furkan
Nesai, Tahrim 4, (7, 89, 90)
Ebu Davud, Talak 50, (2310)