Kütüb-i Sitte: Hadis 4843

Künye
Fasıl:
Kader Bölümü
Konu:
Çocukların Hükmü
Rivayet Eden:
İbnu Abbas
Kaynaklar:
Buhari Müslim Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Kader 3, Cenaiz 93
Müslim, Kader 28, (2660)
Ebu Davud, Sünnet 18, (4711)
Nesai, Cenaiz 60, (4, 59)
Hadis 4843
Resulullah (sav)'dan müşriklerin çocukları hakkında sorulmuştu. "Allah onları yarattığı zaman ne yapacaklarını iyi biliyordu!" buyurdular.