Kütüb-i Sitte: Hadis 4212

Safiyye Bintu Ebi Ubeyd, kocası İbnu Ömer'den iddet beklerken gözlerinden hastalandı. Gözleri nerdeyse çapaklanıyordu, yine de sürme çekmedi.
Fasıl:
İddet ve İstibra Bölümü
Konu:
İHdad (Matem)
Rivayet Eden:
Nafi'
Kaynaklar:
Muvatta
Kaynak Kitaplar:
Muvatta, Talak 107, (2,599)