Kütüb-i Sitte: Hadis 4210

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kocası ölen kadın sarıya boyanmış veya kırmızıya boyanmış elbise giymez, zinet takınmaz, kına yakınamaz, sürmelenemez, başını tararken kokulu madde kullanamaz, başını sidre ile kaplar."
Fasıl:
İddet ve İstibra Bölümü
Konu:
İHdad (Matem)
Rivayet Eden:
Ümmü Seleme
Kaynaklar:
Ebu Davud Muvatta Nesai
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Talak 46, (2304)
Nesai, Talak 65 (6,203)
Muvatta, Talak 104-108 (2, 598, 600)