Kütüb-i Sitte: Hadis 4209

Biz, kocalarımız hariç, herhangi bir ölü üzerine üç günden fazla matem tutmaktan men edilmiştik. Kocalarımız için dört ay on gün matem tutmalıydık. Bu esnada ne sürme çekerdik, ne tiyb sürünürdük, ne de boyalı elbise giyerdik. Giyebildiğimiz, sadece asb (denen daha dokunmazdan önce boyanmış kumaşlardan mamul) elbise idi. Matemli kadına, hayız halinden çıkıp temizlik dönemine girince, yaptığı yıkanmada azıcık koku kullanmasma izin verildi.
Fasıl:
İddet ve İstibra Bölümü
Konu:
İHdad (Matem)
Rivayet Eden:
Ümmü Atiyye
Kaynaklar:
Buhari Müslim Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Talak 48, 49, Hayız 12, Cenaiz 30, 31
Müslim, Cenaiz 34, (938), Talak 66, (938)
Ebu Davud, Talak 46, (2302, 2303)
Nesai, Talak 63-64, (6, 203, 204)