Kütüb-i Sitte: Hadis 4188

Allah Teala Hazretleri: "Boşanan kadınlar kendi kendilerine üç aybaşı hali beklerler" (Bakara 228) buyuruyor. Yine Allah Teala hazretleri: "Kadınlarınız arasında ay hali görmekten kesilenler ile ay hali görmemiş olanların iddetleri hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç ay dır... (Talak 4). (Önceki ayet) bu ikinci ile neshedilmiş oldu. Keza Allah Teala hazretleri (birinci ayetten bazı hükümleri neshederek) buyurmuştur ki: "Mü'min kadınlarla nikahlanıp, onları, temasta bulunmadan boşadığınızda, artık onlar için size iddet saymaya lüzum yoktur. Kendilerine bağışta bulunarak onları güzellikle serbest bırakın" (Ahzab 49).
Fasıl:
İddet ve İstibra Bölümü
Konu:
Mutallaka Ve Muhteleanın İddetleri
Rivayet Eden:
İbnu Abbas
Kaynaklar:
Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Talak 10, (2195), 37, (2282)
Nesai, Talak 64, (6,187), 74, (6, 212)