Kütüb-i Sitte: Hadis 4129

Künye
Fasıl:
İlim Bölümü
Konu:
Hadis Rivayeti Ve Nakli
Rivayet Eden:
Ebu Hüreyre
Kaynaklar:
Buhari
Kaynak Kitaplar:
Buhari, İlm 42
Hadis 4129
Resulullah (sav)'dan iki kap ilim hıfzıma aldım. Bunlardan birini aranızda neşrettim. Ama diğerini söyleyecek olsam şu gırtlağımı kesersiniz.