Kütüb-i Sitte: Hadis 4128

Künye
Fasıl:
İlim Bölümü
Konu:
Hadis Rivayeti Ve Nakli
Rivayet Eden:
Mahmud İbnu'r-Rebi
Kaynaklar:
Buhari Müslim
Kaynak Kitaplar:
Buhari, İlm 18
Müslim, Mecacid 54 (33)
Hadis 4128
Resulullah (sav)'ın ben beş yaşlarında iken, evimizin kuyusunun kovasından ağzına aldığı suyu yüzüme püskürttüğünü hatırlıyorum.