Kütüb-i Sitte: Hadis 4127

Künye
Fasıl:
İlim Bölümü
Konu:
Hadis Rivayeti Ve Nakli
Rivayet Eden:
Abdullah İbnu Amr İbni'l-As
Kaynaklar:
Buhari Tirmizi
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Enbiya 50
Tirmizi, İlm 13, (2671)
Hadis 4127
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Bir ayet bile olsa benden başkasına götürün. Beni İsrail (hikayelerin)den de rivayet edin, bunda bir mahzur yok. Ancak kim bile bile bana yalan nisbet ederse cehennemdeki yerini hazırlasın."