Kütüb-i Sitte: Hadis 4126

Künye
Fasıl:
İlim Bölümü
Konu:
Hadis Rivayeti Ve Nakli
Rivayet Eden:
İbnu Mes'ud
Kaynaklar:
Tirmizi
Kaynak Kitaplar:
Tirmizi, İlm 7, (2658)
Hadis 4126
Resulullah (sav) buyurdular ki: "Benden bir şey işitip onu (artırıp eksiltmeden) işittiği şekilde başkasına ulaştıran kimsenin (kıyamet günü) Allah yüzünü taze kılsın. Zira, kendisine ulaştırılan öyleleri var ki, bizzat işitenden daha iyi kavrar."