Kütüb-i Sitte: Hadis 3784

Nesai'nin rivayetinde hadis şöyledir: "Resulullah (sav) Ashabından bir erkekle karşılaşınca onu mesheder ve ona dua ediverirdi. Bir gün erken vakitte Aleyhisalatu vesselam'ı (sokakta) gördüm. Hemen yolumu ondan çevirdim. (Eve gidip yıkandıktan sonra) güneş yükselince yanına geldim. Bana: "(Sabahleyin) seni görmüştüm, hemen yolunu benden çevirdin" buyurdular. Ben de açıkladım: "Çünkü ben cünübtüm (bu halde) bana dokunmanızdan korktum." "Şurası muhakkak ki" dedi Aleyhissalatu vesselam, "mü'min necis olmaz."
Fasıl:
Taharet Bölümü
Konu:
Cenabetten Gusül
Kaynaklar:
Müslim Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Müslim, Hayz 116, (372)
Ebu Davud, Taharet 92, (230)
Nesai, Taharet 172, (1, 145)