Kütüb-i Sitte: Hadis 3485

Resulullah (sav)'ı şu ayetleri okurken işittim. (Mealen): "Hiç şüphesiz Allah size, emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işitir ve görür" (Nisa 58). Bu sırada Resulullah (sav)'ın baş parmağını kulağına, onu takib eden (şehadet) parmağına da gözünün üzerine koyduğunu gördüm.
Fasıl:
Allah'ın Sıfatları Bölümü
Konu:
Allah'ın Sıfatları
Rivayet Eden:
Ebu Hüreyre
Kaynaklar:
Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Sünnet 19, (4728)