Kütüb-i Sitte: Hadis 33

Resulullah (sav)'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmedikleri kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeyi terkedendir."
Fasıl:
İman ve İslam Hakkında
Konu:
Mecaz Hakkında
Rivayet Eden:
Abdullah İbnu Amr İbni'l-As
Kaynaklar:
Buhari Müslim Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, İman 4
Müslim, İman 64, (40)
Ebu Davud, Cihad 2, (2481)
Nesai, İman 9, (8,105)