Kütüb-i Sitte: Hadis 3266

Bir rivayette de: "Sizden kim, bir yarım hurma ile de olsa ateşten korunabilirse, bunu yapsın" buyurmuştur.
Fasıl:
Sadaka ve Nafaka Bölümü
Konu:
Tasadduk Ve İnfaka Teşvik
Kaynaklar:
Buhari Müslim Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Zekat 10, 9, Menakıb 25, Edeb 34, Rikak 49, 51, Tevhid 24, 36
Müslim, Zekat 66-67, (1016)
Nesai, 63, (5, 74-75)