Kütüb-i Sitte: Hadis 2988

Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Gece namazı ikişer ikişerdir. Gece namazından ayrılacağın zaman, tek rekat daha kıl, bu sana kıldığın namazların tek olmasını sağlar."
Fasıl:
Namaz Bölümü
Konu:
Vitir Namazı
Kaynaklar:
Buhari Müslim Tirmizi Muvatta Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Vitr 1, Salat 24, Teheccüd 10
Müslim, Müsafirin 155-147, (749, 753)
Muvatta, Salatu'l-Leyl 13, (1, 123)
Tirmizi, Salat 323, (437)
Nesai, Kıyamu'l-Leyl 26, (3, 227, 228), 35, (3, 233)