Kütüb-i Sitte: Hadis 2500

Bir diğer rivayette: "Resulullah (sav)'ı iftitah tekbiriyle birlikte ellerini kaldırırken görmüştür."
Fasıl:
Namaz Bölümü
Konu:
Namazın Mahiyeti Ve Rükünleri
Kaynaklar:
Müslim Nesai
Kaynak Kitaplar:
Müslim, Salat 54, (401)
Nesai, İftitah 107, (2, 194), 139, (2,211), 187, (2,236), Sehv 29, (3, 34-35)