Kütüb-i Sitte: Hadis 2372

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Öğlenin (başlama) vakti, güneşin (tepe noktasından batıya) meylettiği zamandır. Kişinin gölgesi kendi uzunluğunda olduğu müddetçe öğle vakti devam eder, yani ikindi vakti girmedikçe. İkindi vakti ise güneş sararmadıkça devam eder. Akşam vakti ufuktaki aydınlık (şafak) kaybolmadığı müddetçe devam eder. Yatsı namazının vakti orta uzunluktaki gecenin yarısına kadardır. Sabah namazının vakti ise fecrin doğmasından (yani şafağın sökmesinden) başlar, güneş doğuncaya kadar devam eder. Güneş doğdumu namazdan vazgeç. Çünkü o, şeytanın iki boynuzu arasından doğar."
Fasıl:
Namaz Bölümü
Konu:
Namazın Vakitleri
Rivayet Eden:
Abdullah İbnu Amr İbni'l-As
Kaynaklar:
Müslim Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Müslim, Mesacid, 173, (612)
Ebu Davud, Salat 2, (396)
Nesai, Mevakit 15, (1, 260)