Kütüb-i Sitte: Hadis 2294

Müslim'in bir rivayetinde şöyle denmiştir: "(Resulullah) hantemi yasakladı, bu (topraktan mamul her çeşit) küptür. Dübbayı yasakladı. Bu su kabağıdır. Müzeffeti yasakladı, bu ziftlenmiş kaptır. Nakiri yasakladı, bu kabuğu soyulup, içi oyulmuş hurma ağacıdır. Efendimiz, şırayı tuluklarda kurmamızı emretti."
Fasıl:
İçecekler Bölümü
Konu:
Haram Ve Helal Olan Kaplar
Kaynaklar:
Müslim
Kaynak Kitaplar:
Müslim, Eşribe 57, (1997)