Kütüb-i Sitte: Hadis 2267

Resulullah (sav) hamr'dan, kumardan, davuldan, mısır şarabından yasakladı ve dedi ki: "Her sarhoş edici haramdır."
Fasıl:
İçecekler Bölümü
Konu:
Her Sarhoş Edici Haramdır
Rivayet Eden:
Abdullah İbnu Amr İbni'l-As
Kaynaklar:
Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Eşribe 5, (3685)