Kütüb-i Sitte: Hadis 2262

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sarhoşluk veren her içki haramdır."
Fasıl:
İçecekler Bölümü
Konu:
Her Sarhoş Edici Haramdır
Rivayet Eden:
Aişe
Kaynaklar:
Buhari Müslim Muvatta Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Eşribe 4, Vudu 71
Müslim, Eşribe 67-68, (2001)
Muvatta, Eşribe 9, (2, 845)
Nesai, Eşribe 23, (8, (298)