Kütüb-i Sitte: Hadis 2259

Resulullah (sav)'a es-Sükya kuyularından tatlı su getirilirdi. Kuteybe der ki: "O (es-Sükya) Medine ile Mekke arasında iki günlük mesafe bulunan bir göze idi."
Fasıl:
İçecekler Bölümü
Konu:
İçecekler Hakkında Müteferrik Hadisler
Rivayet Eden:
Aişe
Kaynaklar:
Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Eşribe 22, (3735)