Kütüb-i Sitte: Hadis 2258

Buhari ve Müslim'de gelen bir rivayette şöyle denmiştir: "Resulullah (sav) su istedi. Bir adam: "Ya Resulullah sana nebiz (şıra) sunmayalım mı?" diye sordu. Efendimiz, "Evet, sun!" buyurdu." Ravi der ki: "Adam hızla çıktı ve içinde nebiz (şıra) olan bir hardalda geri döndü. Resulullah (sav): "Ağzını kapamadın mı, hatta üzerine gereceğin bir çöple bile olsa?" dedi ve nebizi içti. Müslim'de Ebu Humeyd'den gelen bir rivayette şöyle buyurulmuştur "Biz, geceleyin dağarcıkları bağlamakla emrolunduk. Kapıların da geceleyin örtülmesiyle emrolunduk."
Fasıl:
İçecekler Bölümü
Konu:
Kapların Ağızlarının Örtülmesi
Kaynaklar:
Buhari Müslim Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Eşribe 22
Müslim, Eşribe 96-99
Ebu Davud, Eşribe 22, (3734)