Kütüb-i Sitte: Hadis 2251

Enes'den Nesai dışındaki imamların rivayetine göre: Resulullah (sav), suyu üç solukta içerdi." (Müslim ve Tirmizi'nin rivayetlerinde şu ziyade var: "Resulullah (üç solukta içer, böyle içmenin) daha doyurucu, (hastalıklara karşı) daha koruyucu ve daha afiyetli olduğunu söylerdi.")
Fasıl:
İçecekler Bölümü
Konu:
İçerken Nefes Alıp Vermek
Rivayet Eden:
Enes
Kaynaklar:
Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Eşribe 26
Müslim, Eşribe 121, (2028)
Tirmizi, Eşribe 13, (1885)
Ebu Davud, Eşribe 19, (3727)