Kütüb-i Sitte: Hadis 2249

Resulullah (sav) su kaplarının ağzından içmek için ağızlarnın dışa kıvrılmalarını yasakladı.
Fasıl:
İçecekler Bölümü
Konu:
Kapların Ağzından İçmek
Rivayet Eden:
Ebu Said
Kaynaklar:
Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Eşribe 23
Müslim, Eşribe 111, (2023)
Ebu Davud, Eşribe 15, (3720)
Tirmizi, Eşribe 17, (1891)