Kütüb-i Sitte: Hadis 2248

Ensardan bir zat olan İsa İbnu Abdillah, babasından naklen anlatıyor: "Resulullah (sav) Uhud günü bir su kabı istedi. (Kap gelince): "Kabın ağzını dışa kıvır!" dedi, ben de kıvırdım. Sonra kabın ağzından su içti."
Fasıl:
İçecekler Bölümü
Konu:
Kapların Ağzından İçmek
Rivayet Eden:
İsa İbnu Abdillah
Kaynaklar:
Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Eşribe 15, (3721)