Kütüb-i Sitte: Hadis 2241

Resulullah (sav)'a, zemzemden sundum, ayakta olduğu halde içti. (Bir rivayette: "Resulullah Beytullah'ın yanında iken su istedi, ben ona bir kova getirdim" denmiştir. Bir diğer rivayette şu ziyade gelmiştir: "İkrime o gün (Resulullah'ın) deve üzerinde olduğu hususunda yemin etti.")
Fasıl:
İçecekler Bölümü
Konu:
Ayakta İçmenin Hükmü
Rivayet Eden:
İbnu Abbas
Kaynaklar:
Buhari Müslim Tirmizi Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Eşribe 16, Hacc 76
Müslim, Eşribe 120, (2027)
Tirmizi, Eşribe 12, (1883)
Nesai, Hacc 165, (5, 237)