Kütüb-i Sitte: Hadis 2055

Babam ashabu'ş-şecereden idi. Resulullah (sav) kendisine bir kavm zekatlarını getirince şöyle dua buyururlardı: "Allah'ım Ebu Evfa'ya rahmet buyur" diye dua etti
Fasıl:
Zekat Bölümü
Konu:
Zekat Tahsildarının Hak Ve Vazifeleri
Rivayet Eden:
Abdullah İbnu Ebi Evfa
Kaynaklar:
Buhari Müslim Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Zekat 64, Meğazi 35, Da'avat 19, 33
Müslim, Zekat 176. (1078)
Ebu Davud, Zekat 6, (1590)
Nesai, Zekat 13, (5, 31)