Kütüb-i Sitte: Hadis 2046

Künye
Fasıl:
Zekat Bölümü
Konu:
Fıtır Sadakası
Rivayet Eden:
Ebu Said
Kaynaklar:
Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud Muvatta Nesai İbnu Mace
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Zekat 72, 73, 76, 76
Müslim, Zekat 18, (985)
Muvatta, Zekat 53, (1, 284)
Tirmizi, Zekat 35, (673)
Ebu Davud, Zekat 19, (1616, 1617, 1618)
Nesai, Zekat 37, 38, 39, 42, 43, (6, 51)
İbnu Mace, Zekat 21, (1829)
Hadis 2046
Biz sadaka-i fıtr bir sa' yiyecek veya bir sa' arpa veya bir sa' hurma veya bir sa' ekit (denen yoğurt kurusu) veya bir sa' kuru üzümden çıkarırdık.