Kütüb-i Sitte: Hadis 2044

Künye
Fasıl:
Zekat Bölümü
Konu:
Fıtır Sadakası
Rivayet Eden:
İbnu Ömer
Kaynaklar:
Buhari Müslim Tirmizi Ebu Davud Muvatta Nesai İbnu Mace
Kaynak Kitaplar:
Buhari, Zekat 70, 71, 73, 74, 76, 78
Müslim, Zekat 13, (984)
Muvatta, Zekat 51, 53, 55, (1, 283)
Tirmizi, Zekat, 35, (676)
Ebu Davud, Zekat 19, (1611, 1612, 1613, 1614, 1615)
Nesai, Zekat 30, 31, 32, 33, 34, 41, (5, 47)
İbnu Mace, Zekat 21, (1926)
Hadis 2044
Resulullah (sav) sadaka-i fıtrı, müslümanlardan büyük-küçük, kadın-erkek, her bir hür ve köle üzerine bir sa' hurma veya bir sa' arpa olarak farz kıldı."