Kütüb-i Sitte: Hadis 2040

Künye
Fasıl:
Zekat Bölümü
Konu:
Zekatla İlgili Müteferrik Hükümler
Rivayet Eden:
Muaz
Kaynaklar:
Ebu Davud İbnu Mace
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Zekat 11, (1599)
İbnu Mace, Zekat 15, (1814)
Hadis 2040
Resulullah (sav) Yemen'e gönderirken kendisine demiştir ki: "Zekat olarak hububattan hububat al, davardan koyun al, deveden erkek veya dişi bir deve (bair) al, sığırdan da bir sığır al."