Kütüb-i Sitte: Hadis 2038

Künye
Fasıl:
Zekat Bölümü
Konu:
Zekatı Vermede Acele Etmek
Rivayet Eden:
Ali
Kaynaklar:
Tirmizi Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Zekat 21, (1624)
Tirmizi, Zekat 38, (678, 679)
Hadis 2038
Hz. Abbas (ra), Resulullah (sav)'a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekatın verilmesi hususunda sormuştu. Resulullah (sav) bu hususta ona müsaade etti.