Kütüb-i Sitte: Hadis 2038

Hz. Abbas (ra), Resulullah (sav)'a hayırda acele etmek maksadıyla daha senesi dolmadan, erken vakitte zekatın verilmesi hususunda sormuştu. Resulullah (sav) bu hususta ona müsaade etti.
Fasıl:
Zekat Bölümü
Konu:
Zekatı Vermede Acele Etmek
Rivayet Eden:
Ali
Kaynaklar:
Tirmizi Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Zekat 21, (1624)
Tirmizi, Zekat 38, (678, 679)