Kütüb-i Sitte: Hadis 2032

Künye
Fasıl:
Zekat Bölümü
Konu:
Maden Ve Definelerin Zekatı
Rivayet Eden:
Zuba'a Bintu'z-Zübeyr
Kaynaklar:
Ebu Davud İbnu Mace
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, İmaret 40, (3087)
İbnu Mace, Lukata 3, (2508)
Hadis 2032
Zuba'a Bintu'z-Zübeyr İbnu Abdi'l-Muttalib -ki bu kadın el-Mikdad İbnu Amr (ra)'ın nikahı altında idi- anlatıyor: Mikdad, hacetini kaza etmek üzere Bakiu'l-Habhabe'ye gitti. Orada bir fare, bir delikten bir dinar çıkarıyordu. Sonra birer birer dinarlar çıkarmaya devam etti. Tam on yedi dinar çıkardı. Sonra da kırmızı bir bez çıkardı. Bu, dinarların içine konmuş olduğu bez olmalıydı. Bezin içinden bir dinar daha çıktı. Tamamı onsekiz dinardı. Mikdad bunları Resulullah (sav)'a götürüp durumu haber verdi ve: "Bunun sadakasını alın!" dedi. Resulullah (sav) ona sordu: "Sen deliğe eğildin mi?" "Hayır." "Öyleyse Allah bunu sana mübarek kılsın!" dedi.