Kütüb-i Sitte: Hadis 2031

Künye
Fasıl:
Zekat Bölümü
Konu:
Maden Ve Definelerin Zekatı
Rivayet Eden:
Malik
Kaynaklar:
Muvatta
Kaynak Kitaplar:
Muvatta, Zekat 9
Hadis 2031
Bizim nazarımızda ihtilafsız makbul olan ve ehl-i ilimden işitmiş olduğumuz görüş (şu)dur: Derler ki: "Rikaz, cahiliye devri insanlarının gömdüklerinden, bir mal sarfı gerektirmeden, nafaka harcamadan, fazla yorgunluk olmadan, yük altına girmeden ele geçirilen şeydir. Mal taleb edilen, çok fazla çalışmayı gerektiren, bazan rastlanıp bazan rastlanmayan şey rikaz değildir."