Kütüb-i Sitte: Hadis 2025

Künye
Fasıl:
Zekat Bölümü
Konu:
Zinetlerin Zekatı
Rivayet Eden:
Nafi'
Kaynaklar:
Muvatta
Kaynak Kitaplar:
Muvatta, Zekat 11, (1, 250)
Hadis 2025
Nafi', İbnu Ömer (ra)'den anlatıyor; "İbnu Ömer, kızlarını ve cariyelerini altınla tezyin eder, fakat bu zinetler için zekat vermezdi."