Kütüb-i Sitte: Hadis 2023

Künye
Fasıl:
Zekat Bölümü
Konu:
Zinetlerin Zekatı
Rivayet Eden:
Ata
Kaynaklar:
Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Zekat 3, (1564)
Hadis 2023
Bana ulaştı ki, Ümmü Beleme (ra) şöyle demiştir: "Ben altından zinetler takınıyordum. Bir gün: "Ey Allah'ın Resulü! Bu, (Kur'an'da yasaklanan) kenz sayılır mı?" diye sordum. Bana şöyle cevap verdi: "Zekatı verilecek miktara ulaşan şeyin zekatı verilirse kenz sayılmaz." (Teysir, hadisi Muvatta kaynaklı olarak zikretmiştir. Bir galat yoksa, Muvatta'nın mütedavil olmayan bir nüshasında görülmüş olabilir)