Kütüb-i Sitte: Hadis 1675

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Kıyamet günü, mü'minin mizanında güzel ahlaktan daha ağır basan bir şey yoktur. Allah Teala hazretleri, çirkin düşük söz (ve davranış) sahiplerini buğzeder." (Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle denmiştir: "Güzel ahlak sahibi, ahlakı sayesinde, namaz ve oruç sahibinin derecesine ulaşır.")
Fasıl:
Hulk (huy) Bölümü
Konu:
Hulk (Huy) Hakkında
Rivayet Eden:
Ebu'd-Derda
Kaynaklar:
Tirmizi Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Tirmizi, Birr 62, (2003, 2004)
Ebu Davud, Edeb 8, (4799)