Kütüb-i Sitte: Hadis 1514

Hz.Cabir (ra)'e; kurbanlığa binme hususunda sorulmuştu, şu cevabı verdi: "Resulullah (sav)'ı işittim şöyle demişti: "Kurbanlığa, mecbur kaldıysan ma'ruf üzere bin. Bir başka sırt (binek) bulunca da in."
Fasıl:
Hacc ve Umre Bölümü
Konu:
Kurbanlık Deveye Binmek
Kaynaklar:
Müslim Ebu Davud Nesai
Kaynak Kitaplar:
Müslim, Hacc 375, (1324)
Ebu Davud, Menasik 18, (1761)
Nesai, Hacc 76, (5, 177)