Kütüb-i Sitte: Hadis 141

Künye
Fasıl:
İsim ve Künye Bölümü
Konu:
İsim Ve Künye Hakkında Müteferrik Hadisler
Rivayet Eden:
Ebu Rafi
Kaynaklar:
Tirmizi Ebu Davud
Kaynak Kitaplar:
Ebu Davud, Edeb 116, (5105)
Tirmizi, Edahi 17, (1514)
Hadis 141
Hz. Fatıma (ra) oğlu Hasan (ra)'ı doğurduğu zaman, Resulullah (sav)'ı kulağına ezan okurken gördüm" (Tirmizi hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Rezin şu ziyadeyi kaydeder: "Kulağına ihlas süresini okudu, hurma ile tahnik etti ve ismini koydu.")